Od kilku lat kraje Unii Europejskiej podejmują działania mające na celu uszczelnienie systemu opodatkowania w aspekcie międzynarodowym – zawierają umowy pomiędzy sobą, jak również z państwami spoza UE, na podstawie których wymieniane mają być informacje istotne dla władz skarbowych. Informacje te dotyczą przede wszystkim kont bankowych i przepływów na tych kontach, dochodów określonego rodzaju (odsetki, dywidendy, wynagrodzenie członków zarządu i inne) a także interpretacji podatkowych uzyskanych za granicą. Taka wymiana informacji pomiędzy państwami znacznie ogranicza korzyści z „wyprowadzania” środków za granicę, tj. poza teren aktywności rodzimego fiskusa.

W latach 2014-16 Amerykanie zawarli liczne umowy międzynarodowe tworzące razem system wymiany informacji znany jako FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, ustawa o wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie zagranicznych kont bankowych). Polska podpisała stosowną umowę w 2014 r., a od połowy 2015 r. przekazuje informacje do USA.

Wymiana dotyczy zarówno rachunków bankowych osób fizycznych jak i spółek – w przypadku tych ostatnich przepływy na zagranicznych rachunkach są „przypisywane” właścicielowi (wspólnikowi) spółki (ultimate beneficial owner). Co istotne, przekazywanie informacji odbywa się automatycznie – władze skarbowe uzyskują periodycznie istotne informacje bez potrzeby zwracania się o nie. Dzięki automatyzmowi wymiany wychwycenie osób, których zagraniczne konta wykazały znaczne obroty nie jest trudne. Dotychczas władze skarbowe musiały zwracać się do obcych państw z wnioskami o dostarczenie informacji odnośnie określonych osób, co nie było efektywne

Coraz większy zakres informacji o dochodach osiąganych za granicą gromadzonych przez polskie organy podatkowe sprawia, że zagraniczne inwestycje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem podatkowym. Dzięki rozległemu doświadczeniu przy planowaniu i wdrażaniu struktur międzynarodowych oraz znajomości polskich i zagranicznych instrumentów prawnych naszym klientom jesteśmy w stanie oferować rozwiązania spełniające w największym możliwym zakresie ich potrzeby co do anonimowości i efektywności podatkowej, przy uwzględnieniu wymogów zmieniającego się otoczenia prawnego.

Ważne zagadnienia:

  • automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych
  • wymiana informacji o rachunkach bankowych,
  • ultimate beneficial owner (UBO) rachunku bankowego,
  • controlling person,
  • FATCA,
  • Savings Directive.