Z optymalizacji podatkowej warto skorzystać ze względu na przykład na rozliczenie strat podatkowych. W ciągu 5 najbliższych następujących po sobie lat podatkowych można obniżyć dochód z danego roku o poniesioną stratę podatkową. Należy pamiętać, że owo odliczenie nie może przekroczyć połowy sumy poniesionej straty. Trzeba więc opracować strategię podatkową, która pozwoli na odliczenie strat w pełnej wysokości.

Inną formą optymalizacji podatkowej jest wpłacanie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Istnieje możliwość skorzystania również z wpłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym lub zeznaniu sprzed dwóch lat, jeżeli oczywiście taki podatek został wykazany.

Aby móc skorzystać z takiego rozwiązania, trzeba pisemnie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrano uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak należy wiedzieć, że owo zawiadomienie dotyczy też kolejnych lat podatkowych.

Zatem jeśli firma postanowi nie korzystać już z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, trzeba ponownie zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy.