Optymalizacja podatkowa czyli z jednej strony to najlepsza metoda wykorzystywania dostępnych środków do obniżenia obciążeń podatkowych, a z drugiej według innych to obejście prawa podatkowego lub unikanie opodatkowania postrzegane jako działanie nielegalne.

Ustawodawstwo udostępnia firmom kilka rozwiązań optymalizacyjnych w konkretnych sytuacjach. Jednak, żeby dokonać właściwego wyboru struktury danej transakcji minimalizującej obciążenia podatkowe, należy zasięgnąć rady eksperta po to, by działanie przedsiębiorcy nie było postrzegane jako uchylanie się od opodatkowania.

Dowiedz się więcej

Każdy przedsiębiorca może wybrać korzystne, dozwolone reguły opodatkowania

Warto opracować strategię podatkową, która pozwoli osiągnąć zamierzone cele przy korzystnym poziomie obciążeń podatkowych. Optymalizacja podatkowa może być legalna.
Dowiedz się więcej

Korzyści z planowania podatkowego

  • Dokonanie wyboru najbardziej korzystnej podatkowo struktury
  • Upewnienie się co do braku zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego
  • Bezpieczeństwo finansowe, ciągłość przepływów
  • Wybór struktury odpowiedniej do biznesu – krajowej lub zagranicznej
  • Gotowość na aktualne i przyszłe regulacje prawne

Warto wiedzieć

15 lipca 2016 weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowa regulacja wprowadziła znaczące zmiany, które należy brać pod uwagę przy planowaniu podatkowym. Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji, która może skutkować korzyściami podatkowymi, należy zweryfikować czy nie dojdzie do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W szczególności należy rozważyć czy planowana transakcja ma uzasadnienie ekonomiczne.
Sadkowski i Wspólnicy