Optymalizacja podatkowa czyli z jednej strony to najlepsza metoda wykorzystywania dostępnych środków do obniżenia obciążeń podatkowych, a z drugiej według innych to obejście prawa podatkowego lub unikanie opodatkowania postrzegane jako działanie nielegalne.

Ustawodawstwo udostępnia firmom kilka rozwiązań optymalizacyjnych w konkretnych sytuacjach. Jednak, żeby dokonać właściwego wyboru struktury danej transakcji minimalizującej obciążenia podatkowe, należy zasięgnąć rady eksperta po to, by działanie przedsiębiorcy nie było postrzegane jako uchylanie się od opodatkowania.

Dowiedz się więcej

Każdy przedsiębiorca może sam decydować o wysokości płaconych podatków.

Należy opracować strategię podatkową, która pozwoli na odliczenie strat w pełnej wysokości.
Dowiedz się więcej

Korzyści

  • Preferencyjne warunki powołania spółki, fundacji w wybranej lokalizacji.
  • Rzeczywiste opodatkowanie na poziomie nawet 0%.
  • Obniżenie stawek podatku w odniesieniu do dywidend i odsetek.
  • Profesjonalna obsługa w zakresie założenia działalności.
  • Kompleksowa obsługa prawna określana mianem plug & play

Warto wiedzieć

W związku z wprowadzonymi na Cyprze zmianami od 1 stycznia 2013 r. informacje o polskich podatnikach, zgromadzone przez cypryjskie władze podatkowe jak również przez cypryjskie instytucje finansowe (m. in. banki), będą podlegały ujawnieniu na żądanie polskich władz podatkowych
Sadkowski i Wspólnicy